Ana Konular

- Yara Bakımı
- Kronik Ağrılı Hastanın Bakımı 
- Cerrahi Hastanın Tıbbi Değerlendirmesi ve Bakımı 
- Sağlıklı Beslenme ve Egzersiz
- Dermokozmetik, Güzellik ve Estetik
- Grip Aşısı
- Bağışıklama
- Gastrit, Ülserler ve GİS Kanamaları
- Dispepsi, Motilite Bozuklukları 
- Benign Prostat Hipertrofisi, Üriner İnkontinans
- Hipertansiyon 
- İskemik Kalp Hastalıkları ve Dislipidemiler
- Diyabet 
- Obezite ve Metabolik Hastalıklar
- İnme, Demans 
- Yaşlı Bakımı, Geriatrik Hastalıklar
- Anemiler, Vitamin B Eksiklikleri
- Magnezyum – Çinko - D Vitamini
- Ateşli Çocuğa Yaklaşım
- Menenjit ve Ensefalit
- Çocuklarda Döküntülü Hastalıklar
- Anksiyete Bozuklukları
- Depresyon ve Somatoform Bozukluklar
- Astım, Kronik Bronşitler ve Allerjik Hastalıklar
- Sigara ve Madde Bıraktırma
- Solunum Yollarının Enfeksiyonları
- Viral Hepatitler
- Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar, HIV / AIDS 
- Cinsel işlev Bozuklukları, Cinsel Terapi
- Göz Enfeksiyonları
- Kas İskelet Sistemi Ağrıları
- Tiroid Hastalıkları
- İyot Eksikliği ve İyotlama
- Akılcı İlaç Kullanımı
- Bireysel ve Topluma Yönelik Sağlık Eğitimi ve Danışmanlık
- Periyodik Sağlık Muayeneleri ve Taramalar
- Kanserler ve Taramaları
- Aile Planlaması Danışmanlığı 
- Aile Sağlığı Danışmanlığı  
- Ergen Sağlığı 
- Nefrit, Nefrotik Sendrom, Akut ve Kronik Böbrek Yetmezliği 
- Osteoporoz, Osteoartrit, Ankilozan Spondilit
- Bağ Dokusu Hastalıkları
- Baş Ağrısı 
- Gebelik ve Sistemik Hastalıklar 
- Emzirme Danışmanlığı, Anne Sütü
- Menopoz ve Hormon Replesman Tedavisi 
- İlk ve Acil Yardım 
- Çevre Kaynaklı Hastalıklar ve Meslek Hastalıkları 
- Seyahat Tıbbı / Göçmen Sağlığı 
- Tıp Etiği İlkeleri 
- Aydınlatılmış Onam
- Hasta Hekim İlişkisi 
- Hekimin Yasal Sorumlulukları 
- Sağlıkta Şiddet
- Çocuk, Eş,Yaşlı İstismarı
- Aile İçi Şiddet
- Tıbbi Uygulama Hataları
- Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları
- Hipnoz  Akupunktur

Etkinlik Tarihi 
30 Ekim - 3 Kasım  2024
 
Bildiri Son Gönderim Tarihi
11 Ekim 2024
 
İletişim:
MOTTO TURİZM
www.motto.tc
İletişim: esin@motto.tc