ÖNEMLİ TARİHLER
  • Bildiri Özeti Gönderimi İçin Son Tarih: 1 Ekim 2018
  • Erken Kayıt İçin Son Tarih: 30 NİSAN 2018
Haberler & Duyurular
KONGREYE

GÜN KALDI

FOTOĞRAF YARIŞMASI

“SAĞLIKLI YAŞAYAN SAĞLIKLA YAŞLANAN TÜRKİYE” Konulu AHEKON 2018 Fotoğraf Yarışması


Konu: “Sağlıklı Yaşayan, Sağlıkla Yaşlanan Türkiye”


YARIŞMA TAKVİMİ


Yarışma Başlangıç Tarihi: 15 Mart 2018
Son Katılım Tarihi: 15 Ekim 2018 günü saat 24.00
Değerlendirme Toplantısı: 27 Ekim 2018
Sonuç Bildirimi: 29 Ekim 2018
Sergi: 21 - 24 Kasım 2018
Ödül Töreni: 24 Kasım 2018 Cumartesi

SEÇİCİ KURUL


Dr. Halil AKTAŞ

Dr. Özgür ÇAKIR

Dr. Erdal KINACI


* Soyadına göre alfabetik olarak sıralanmıştır.

ÖDÜL - SERGİLEME


1.LİK ÖDÜLÜ3.000 TL
2.LİK ÖDÜLÜ2.000 TL
3.LÜK ÖDÜLÜ1.000 TL


Not : Ödüllerden %20 stopaj kesintisi yapılacaktır.1-   KONU VE AMAÇ

AHEKON 2018 Fotoğraf Yarışması’nın konusu “Sağlıklı yaşayan, sağlıkla yaşlanan Türkiye” olarak belirlenmiştir. Yarışmanın amacı, amatör veya profesyonel aile hekimi fotoğrafçıların; kendi objektiflerinden sağlıkla yaşayan sağlıkla yaşlanan Türkiye’yi yansıtan eserlerini toplumla paylaşmaya aracı olmak, onların motive olmasına katkıda bulunmaktır. Fotoğrafçıların eserleri jüri tarafından değerlendirilecektir. Yarışma; AHEKON 2018 kongre düzenleme komitesi tarafından AHEF (Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu) desteğiyle düzenlenmektedir.2-  KATEGORİ VE BÖLÜMLER

AHEKON 2018 Fotoğraf Yarışması; Sayısal (Dijital) kategoride ve Renkli Fotoğraf olmak üzere tek bölümlüdür.3-  KATILIM ŞARTLARI

Yarışmaya katılım ücretsizdir. Yarışma; Seçici Kurul dışında konuya ilgi duyan tüm amatör veya profesyonel, fotoğraf çeken aile hekimlerine açıktır. Daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül (derece, başarı, mansiyon ve özel ödül) almış fotoğraflar (sergileme hariç) ile bu fotoğrafların deklanşör ve kadraj farklılığı içerenleri yarışmaya katılamaz. Yarışmaya katılacak fotoğrafın yarışma organizasyonu dışında sosyal medya (Facebook, twitter, instagram vb) hesaplarında paylaşılmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez. Ödül (derece) ve sergileme alan fotoğrafın; yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan diğer bir yarışmada ödül aldığının tespit edilmesi halinde, katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır. Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin tamamen ya da kısmen kullanılması kural ihlali sayılır. Katılımcı, yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır. Kural ihlali tespit edilen katılımcılardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Kural ihlali nedeniyle iptal edilen ödül ve/veya sergilemenin yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse katılımcının ödülü geri vermesi gerekir. Bu durum, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Katılımcı fotoğraflarında her türlü çekim tekniğini kullanmakta ve özgün anlatımında serbesttir. Yarışma “Sayısal Renkli” dalda düzenlenmektedir. Siyah-Beyaz ve Sepia gibi monokrom (tek renk) fotoğraflarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Yarışma sayısal ortamdadır. Baskı fotoğraf kabul edilmeyecektir. Her katılımcı yarışmaya en fazla 4 (dört) adet Sayısal (Dijital) Renkli eserle katılabilir. Ödül alan ve sergilenmeye hak kazanan fotoğraflar sergi amaçlı olarak AHEKON 2018 düzenleme komitesi tarafından basılı halde veya digital ortamda sergilenecektir. Sergilemelerde bütünlük oluşturmak için dereceye giren ve sergilenmeye değer bulunan fotoğrafların, gerekli görülen büyüklükte laboratuvar baskıları alınabilecek veya fotoğraflar yarışmaya gönderildikleri kadrajda sergilenebileceklerdir. Bu nedenle, gönderilecek kayıtlar 150-300 dpi çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde, kısa kenar en az 1920 piksel olacak ve dosya boyutu 2 Mb’den az olmayacak ve 4 Mb’yi de aşmayacak biçimde jpg/jpeg formatında gönderilmelidir. Fotoğrafçı bu konuyu test ederek fotoğrafını göndermelidir. AHEKON 2018 düzenleme komitesi; yarışma şartnamesinde, son katılım tarihine bir hafta kalıncaya kadar gerekli gördüğü durumlarda, değişiklikler yapabilir. Yarışma sonuçları AHEKON 2018 sırasında düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak ve kongre web sitesinde yayınlanacaktır.4-  TELİF (KULLANIM) HAKLARI

Katılımcı, ödül (derece) alan, sergilenmeye hak kazanmış ve olan fotoğraflarının AHEF’e ait, yayınlarda isminin ve eser adının kullanılması şartıyla münhasır bir kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince ödül (derece alan, sergilenmeye hak kazanmış olan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için AHEF’ e izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu eserlerin kullanım hakları süresiz olarak AHEF ve eser sahibinin olacaktır. AHEF bu eserleri kurum basılı ve görsel yayınlarında, web sitesinde duyuru ve tanıtım amaçlı olarak, eser sahibinin ismini belirterek kullanabilecektir (Fotoğraflar ile kolaj vb grafik düzenlemeler yapılması durumunda ise, eser sahibinin ismi kullanılamamaktadır). Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir ve sorumluluk fotoğrafı çekene aittir. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.5-  ESERLERİN İSİMLENDİRİLMESİ VE GÖNDERİLMESİ

Resimler e-posta yoluyla fotografyarismasi@ahekon.org.tr adresine gönderilecektir. Elden teslim ya da CD/DVD/Taşınabilir bellek gönderimi ile fotoğraf kabul edilmeyecektir. Fotoğrafların gönderildiği e-mail içine “Ad-Soyad, ASM, Şehir, Cep telefonu ve Rumuz” bilgilerinin iletilmesi gerekmektedir. Fotoğraflar, kenarında çerçeve ya da boşluk olmadan gönderilecektir. Fotoğraf üzerinde katılımcıya ait isim, logo, tarih vb işaretler bulunmayacaktır. Fotoğraflar 2 Mb’den küçük olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir. Fotoğraf dosyalarınızı; boyutlandırma, sıralama, isimlendirme işlemlerini yaparak hazırda bulundurarak gönderiniz. Her bir fotoğraf dosyasının ismi 30 karakteri geçmeyecektir.6-  KABUL YAZISI

Gönderilen tüm fotoğraflar Seçici Kurul tarafından değerlendirilerek, kabul edilip edilmediklerine karar verilecektir. İçerisinde, kabul edildiğini belirten "kabul yazısı" gönderilip, www.ahekonkongresi2018.com web sayfasında açıklanacaktır. Seçici Kurulu tarafından kabul edilmeyen fotoğraflar 29 Ekim 2018 tarihinde www.ahekonkongresi2018.com web sayfasında gerekçeleri ile açıklanacaktır. Fotoğraflardan Seçici Kurulu tarafından kabul edilmeyen fotoğraflar ilgili kişilere ayrıca bildirilmeyecektir. Bu açıklama tarihinden 7 (yedi) gün içinde itirazlar Kongre Yürütme Kuruluna yapılabilecektir. Kongre Yürütme Kurulu yapılan itirazları 5 (beş) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonuçlar aynı gün www.ahekonkongresi2018.com web sayfasında açıklanacak ve itirazı yapan kişilere ayrıca bildirim yapılmayacaktır. Bu sonuca karşı ayrıca itiraz kabul edilmeyecektir.7-  Fotoğraf Yarışmasında ödül kazanabilmek için ayrıca aşağıdaki kurallar geçerli olacaktır.

  1. Fotoğraf Yarışması ödülü kazanan kişinin kongre kaydını yaptırmış olması gerekmektedir. Aksi takdirde ödül alamaz.
  2. Fotoğraf Yarışması ödülü kazanan kişinin 15 Ekim 2018 tarihi itibariyle, aile hekimliği derneklerinden (AHEF’ e bağlı il dernekleri, henüz AHEF' e üye olamamış il dernekleri veya TAHUD) birisinin üyesi olması gerekmektedir. (İl derneği kurulmamış olan illerdeki aile hekimleri için bu madde uygulanmayacaktır.)
  3. AHEF Yönetim Kurulu Asil Üyeleri, AHEF Denetleme Kurulu Asil Üyeleri, AHEF Disiplin Kurulu Asil Üyeleri ve AHEKON Kongre Düzenleme Komitesi (Kongre Yürütme Kurulu, Kongre Düzenleme Kurulu, Muayene Kabul Komisyonu) Seçici Kurul Üyeleri yarışmayı kazansalar bile ödül alamazlar.